ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentU-värde för fönster - Allt om fönster

U-värde för fönster

U-värde för fönster

För de flesta fönster som säljs i Sverige anges ett så kallat U-värde. Detta U-värde är ett mått på hur mycket värme som transporteras ut genom fönstret. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Det U-värde, som anges betecknas i W/(m²K) vilket innebär att ett stort och ett litet fönster kan ha samma U-värde med det större fönstret släpper totalt ut mer värme.

Värt att veta är att U-värdet som leverantörerna anger för sina fönster nästan alltid är ett beräknat teoretiskt U-värde. Det praktiska U-värdet är alltid högre och beror bland annat på hur fönstret monterats.

Värmeförluster genom fönster

Genom fönstren i ett hus eller lägenhet försvinner cirka 10-20% av husets totala uppvärmningsenergi. Därför är det viktigt och även lönsamt att se över sina fönster för att minska värmeförlusterna och spara pengar och energi.

Att putsa fönstren påverkar marginellt värmeinströmningen och värmestrålningen. Under sommarmånaderna minskar även den inkommande värmen vilket gör huset svalare.

Minska värmeförlusterna i fönstret

Isolering på fönster

De bästa fönstren har flera barriärer eller glasrutor. I Sverige är 3-glasfönster mycket vanligt och för att ytterligare minska värmegenomgången kan isolerrutor innehållande gas användas.

Glasrutorna kan också beläggas med ett eller flera lager av lågemissionsmaterial.

U-värdet på fönster

De bästa 3-glasfönstren på marknaden har idag ett U-värde på 0.8 W/(m²K). Ett standardfönster har U-värde omkring 1.3 - 1.5 W/(m²K) och ett enkelt 2-glasfönster har cirka 2.5 W/(m²K)

För en villa med 20 m² fönster och en genomsnittlig temperaturdifferens mellan inner- och yttertemperatur på 20°C kan värmeeffekten minskas med (2.5-0.8)x20x20 = 680 W. På årsbasis påverkas den totala energibesparingen av var huset ligger. Om detta hu skulle ligga i Stockholm skulle besparingen bli cirka 3000 kWh och i de kallaste delarna av Sverige skulle ett fönsterbyte kunna spara 6000 kWh.


Allt intressant om fönster

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om fönster och ljusinsläpp men också en del kul och lustiga saker gällande fönster.Meny - Fönster
Till förstasidan på www.fonster.topHögst upp på sidan om fönsterrutorLängst ned på sidan om glasrutor
SverigeUtomlandsU-värdeNyheter